Amway Call Center  โทร 0-2725-8000amwaythailand
Skype ID : face_call
 
 


วันที่ 17 เมษายน 2557 เวลา 23.14 น.
หน้าแรก > แอมเวย์ออฟฟิศ > แอมเวย์ประเทศไทย
 
Insert title here
 
 ก่อตั้ง 4 พฤษภาคม 2530

วิสัยทัศน์แอมเวย์...เพื่อคุณ เพื่อชีวิตที่มีคุณค่า

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจเครือข่ายด้วยระบบการตลาดหลายชั้น นำเสนอสินค้าอุปโภคบริโภค มีผลประกอบการ
ปี 2555 ด้วยยอดขาย 17,000 ล้านบาท และบริษัทยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมการขาย
ตรงไทยตั้งแต่ปี 2531 โดยมีตำแหน่งในปัจจุบันคือ นายกสมาคม พร้อมมีเจตนารมณ์และมุ่ง
มั่นในอันที่จะจรรโลงธุรกิจเครือข่ายอย่างมีคุณธรรม โดยได้ร่วมสนับสนุนอย่างจริงจังในการ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลก ซึ่งบัญญัติขึ้นโดยสมาพันธ์การขายตรงโลกร่วม
กับสมาคมการขายตรงในแต่ละประเทศทั่วโลก

นักธุรกิจแอมเวย์และสมาชิก
ปัจจุบันมีนักธุรกิจแอมเวย์ที่ต่ออายุสมาชิกภาพกับบริษัทเป็นจำนวน 330,000 รหัส
และสมาชิกผู้ใช้สินค้าแอมเวย์ที่ต่ออายุสมาชิกภาพเป็นจำนวน 720,000 รหัส

ผลิตภัณฑ์
แอมเวย์เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคมากกว่า 500 รายการ ผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์ทุกชนิดได้รับการคิดค้นขึ้นเป็น
พิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและมีการรับประกันความพอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ประเภทของผลิตภัณฑ์
My Health ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนิวทริไลท์ ได้แก่ โปรตีนชนิดผง เครื่องดื่มผสมอุดมด้วยวิตามิน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด ซึ่งผลิตโดย
โรงงานนิวทริไลท์ และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด และวิตามินรายใหญ่ของโลก โดยนิวทริไลท์เป็นแบรนด์ระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
วิตามินและเกลือแร่เพียงแบรนด์เดียวที่เพาะปลูก เก็บเกี่ยว และมีกระบวนการผลิตด้วยระบบฟาร์มชีวภาพของตนเองที่ผ่านการรับรองแล้ว*นอกจากนี้ยังประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เพื่อสุขภาพอนามัย อาทิ เครื่องกรองน้ำ eSpring เครื่องกรองอากาศ Atmosphere เป็นต้น* ยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อ้างอิงจาก
ยอดขายปลีก (เหรียญสหรัฐ) พ.ศ. 2555 ของกลุ่มวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ตามนิยามของยูโรมอนิเตอร์) ทุกช่องทางการจำหน่ายปลีก เจ้าของแบรนด์จะ
ต้องมีส่วนแบ่งการตลาดระดับโลก (อย่างน้อย 0.1% ในสี่ภูมิภาค) และเป็นเจ้าของฟาร์มซึ่งเพาะปลูกและเก็บเกี่ยววัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า โดยฟาร์มเหล่านี้จะ
ต้องเป็นฟาร์มชีวภาพที่ผ่านการรับรอง และเจ้าของแบรนด์จะต้องเป็นเจ้าของโรงงานการผลิตทั้งหมด เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณสมบัติตามคำอ้างดังกล่าว อ้างอิงจากผลวิจัย
ของยูโรมอนิเตอร์สำหรับแอมเวย์ คอร์ปอเรชั่น ในขอบเขตเท่าที่ได้รับการอนุญาตยูโรมอนิเตอร์ไม่ยอมรับหรือมีความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สามสำหรับคำกล่าวอ้างนี้
กรุณาติดต่อยูโรมอนิเตอร์ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

My Self ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ทะนุถนอมความงาม ผลิตภัณฑ์รักษาอนามัยในช่องปาก ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาเรือนผมและเครื่องสำอางอาร์ทิสทรี เครื่อง
สำอางบำรุงผิวหน้าและสีสันในกลุ่มแบรนด์พรีเมี่ยมที่มียอดขายสูงสุด 1 ใน 5 ของโลกอย่างต่อเนื่องสำรวจโดย Euromonitor ในปี 1998 จนถึงปัจจุบัน
      นอกจากนั้น ยังประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับเรือนร่าง กลุ่มผลิตภัณฑ์ปกป้องและดูแลสุขอนามัยในช่องปาก กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลและจัดแต่งทรงผมทุก
ชนิดล้วนอุดมด้วนส่นผสมจากธรรมชาติที่คัดพิเศษ มีคุณค่า สร้างความมั่นใจและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ เพื่อการดูแลทั่วทั้งเรือนร่าง
*ที่มา: ข้อมูลจากยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด www.euromonitor.com/amway-claims

My Home ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ซักรีด ผลิตภัณฑ์ถนอมรักษารถยนต์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในบ้านผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร
ชุดภาชนะประกอบอาหาร ไอคุ้ก

Personal Shoppers Catalog ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์จากบริษัทและผู้ผลิตชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างเอกลักษณ์และโอกาสในการขายที่มากยิ่งขึ้น
ให้แก่นักธุรกิจแอมเวย์ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ได้แก่ ข้าวหอมมะลิแอมเวย์ นมสดยูเอชทีไทย-เดนมาร์ค ผลิตภัณฑ์โครงการหลวงดอยคำ กาแฟแอมฟี่ เป็นต้น